Privatlivspolitik

DATAPOLITIK VEDR. INDMELDELSES-FORMULAREN K.V.K.:

Nedenstående data bedes udfyldt til intern brug af K.V.K., til udsendelse af klubblad, info og anden kontakt.
Alle data opbevares forsvarligt at klubbens til en hver tid siddende formand.

Kun medlemsnummer, navn, tlf., by, bilmodel og mail kan oplyses på intern medlemsliste, der er forbeholdt klubbens medlemmer, og kun ”offentliggøres” på et lukket forum med kun adgang for klubbens medlemmer.
Dette for at gøre social kontakt mellem medlemmerne muligt.
Alle andre data oplyses ikke til andre, og er forbeholdt formanden til intern brug i henhold til gældende vedtægter.
Disse oplysninger må ikke videregives til andre, og ikke bruges i kommercielt øjemed.

Ønskes nogle af ovenstående data ikke offentliggjort på medlemslisten bedes dette meddelt formanden for Kolding Volvo Klub straks ved indmeldelse.
Dette vil selvfølgelig blive respekteret.

          Jeg accepterer hermed at Kolding Volvo Klub må indhente, og opbevare mine oplysninger                          
          og bruge disse til intern brug. Jeg accepterer ligeledes at medlemsnummer, navn, by, 
         tlf., model, og mail samt oplyses på intern medlemsliste til klubbens medlemmer.                   
         Og at evt. billede af min bil vises på klubbens hjemmeside, her kun med oplyst 
          medlemsnummer, model/årg, og uden nummerplade.