Generalforsamling i Kolding Volvo klub d. 23. januar 2021 - TILMELD FØR 10.1

23-01-2021 15:00

Kolding Volvo klub afholder ordinær generalforsamling i følge vedtægter
d. 23. januar fra kl. 15-17
i SMIDSTRUP HALLEN - TIUFKÆRVEJ 3 - 7000 FREDERICIA

Pgra. Corona-restriktioner er der i år TVUNGEN TILMELDING FØR d. 10.1!!

Forslag til forsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 8. januar 2021.
enten på mail eller pr. brev til formandens adresse (se side 2 i bladet).

TILMELDING KAN SKE SKRIFTLIGT HER, pr. mail eller sms 25 747 240

Der er først til mølle - med forbehold for aflysning grundet restriktioner!!!!