God generalforsamling 2023

Hej
Vi har nu afholdt klubbens ordinære generalforsamling, som gik rigtig godt, med masser af konstruktive ideer, og meninger, som bestyrelsen virkelig værdsætter og vil arbejde videre med.

Det blev af forsamlingen besluttet at hæve kontingentet for modtalgelse af fysisk blad til 400 kr., PDF-modtager er uændret, for at kunne holde entreprisen og rabatten til medlemmerne i ro til klubbens store træf. Det blev desuden besluttet at indbyde POLESTAR modeller til klubbens store træf. Vi fortsætter med at give GRATIS aftensmad til vores Opstartstræf i april, men dropper derfor fremtidige julegaver og radiospot.
Håber at I vil tage imod disse ændringer positivt.
mv.h
formanden