Kolding Volvos klubs ordinære generalforsamling d. 20.1.2018

20-01-2018 15:00

Kolding Volvo Klub afholder ordinær generalforsamling i Smidstrup Hallen.

Dagsorden i følge vedtægterne.
Indlæg til dagsordenen skal være formanden SKRIFTLIGT i hænde senest d. 16,1,2018

Dagsorden vil være at finde i klubblad nr 4, og kommer op her på siden i senest i januar 2018.

Ad hensyn til lokaler må der meget gerne tilmeldes.
Kun medlemmer med gyldigt bevis har stemmeret. ALLE er velkommen.

Klubben er vært med kaffe.